Bra att veta

Varje dag stannar 20 hjärtan i Sverige! När olyckorna är framme så är det viktigt med rätt utbildning och produkter så ni kan rädda liv på ert företag.
Arbetsmiljölagens författningssamlingar 1997:1 och 2001:1.
”På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”

 

Nyheter

Varje dag stannar 20 hjärtan i Sverige! När olyckorna är framme så är det viktigt med rätt utbildning ...
Läs mer