Kurser

Denna utbildning riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar, organisationer m.fl. Kursen anpassas till respektive arbetsplats risker. Teori varvas med praktiska
övningar på träningsdockor.

Utbildningen bör repeteras inom 1-2 år.

Första Hjälpen

 • Organisera & handla på en olycksplats
 • Akut sjukdom/Hastigt insjuknande bl.a. astma, diabetes och epilepsi
 • Förbandsmaterial & Första Hjälpen utrustning

L-ABC – Lägesbedömning – Andning – Blödning – Chock

 • - Lägesbedömning
 • Kontroll av medvetande
 • Larma
 • Skapa fri luftväg
 • Andning (se – lyssna – känn)
 • Ta hand om och placera en medvetslös i stabilt sidoläge
 • Tag puls
 • Stoppa blödningar
 • Förebygga cirkulationssvikt /chock

Hjärtlungräddning / HLR

 • Behandla luftvägsstopp vid blockerad luftväg
 • Ge bröstkompressioner vid hjärtstopp

Tillval - valbara avsnitt

 • Brännskador
 • Fallskador samt nacke, rygg och klämskador
 • Kemiska sårskador
 • Ögonskador

Defibrillatorer / Hjärtstartare

Kontakta oss för mer information och priser på Defibrillatorer /Hjärtstartare samt utbildningar i D-HLR.

 
 

Nyheter

Varje dag stannar 20 hjärtan i Sverige! När olyckorna är framme så är det viktigt med rätt utbildning ...
Läs mer